РАДНО ВРЕМЕ СЛУЖБИ

Одсек за здравствену заштиту деце, школске деце и дечију превентивну стоматологију

 • Радним данима од 07.00 до 14.30 часова

 • Средом у термину од 13.30 до 20.00 часова

 

Одсек за здравствену заштиту жена (гинекологија)  и поливалентну патронажу   

Гинекологија

 • Уторком у термину од 07.00 – 11.00 часова

 • Средом у термину од 13.00 до 19.00 часова

Патронажа

 • Радним данима од 07.00 до 15.00 часова

 

Одсек за здравствену заштиту одраслог становништва, кућно лечење и хитну медицинску помоћ

 • Радним данима од 07.00 до 20.00 часова

Одсек за хитну медицинску помоћ

 • Сваки дан у термину од 00.00 до 24.00 часова

 

Одсек за општу стоматологију

 • Радним данима од 07.00 до 20.00 часова

 

Одсек за лабораторијску дијагностику

 • Радним данима од 07.00 до 19.00 часова

 

Одсек за радиолошку дијагностику

 • Раднима данима у термину од 08.00 до 14.00 часова

 

 

Одсек за правно-кадровске послове, рачуноводство и благајна

 • Раднима данима у термину од 07.00 до 15.00 часова