Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (67 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (71 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (97 downloads)
Одлука о додели уговора (104 downloads)
Конкурсна документација (114 downloads)
Позив за подношење понуда (100 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (90 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (85 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (80 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (87 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (88 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (85 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (78 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (83 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (92 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (81 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (81 downloads)
Појашњење (86 downloads)
Конкурсна документација (88 downloads)
Позив за подношење понуда (81 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (123 downloads)
Позив за подносење понуда (131 downloads)
Одлука о додели уговора (86 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (84 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (129 downloads)
01.Конкурсна документација (116 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (120 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (128 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (87 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (82 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (84 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (89 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (190 downloads)
Позив за подношење понуда (174 downloads)
Одлука о додели уговора (151 downloads)
Одлука о обустави (148 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (151 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (141 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (154 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (156 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (143 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (153 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (136 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (154 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (148 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (144 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (141 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (134 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (148 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (141 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (150 downloads)
Конкурсна документација (148 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (146 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (133 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (133 downloads)
Одлука о додели уговора (153 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (163 downloads)
Конкурсна документација (147 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (137 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (143 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (128 downloads)
Позив за подношење понуда (132 downloads)
Одлука о додели уговора (128 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (130 downloads)