Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (0 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (2 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (36 downloads)
Одлука о додели уговора (40 downloads)
Конкурсна документација (36 downloads)
Позив за подношење понуда (32 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (36 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (24 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (24 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (26 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (26 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (26 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (24 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (24 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (29 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (26 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (25 downloads)
Појашњење (27 downloads)
Конкурсна документација (34 downloads)
Позив за подношење понуда (32 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (31 downloads)
Позив за подносење понуда (31 downloads)
Одлука о додели уговора (29 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (28 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (33 downloads)
01.Конкурсна документација (28 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (32 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (33 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (32 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (30 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (31 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (34 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (75 downloads)
Позив за подношење понуда (71 downloads)
Одлука о додели уговора (51 downloads)
Одлука о обустави (49 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (52 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (45 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (48 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (58 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (49 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (54 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (46 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (54 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (47 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (42 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (42 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (41 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (50 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (43 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (48 downloads)
Конкурсна документација (47 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (47 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (45 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (41 downloads)
Одлука о додели уговора (53 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (68 downloads)
Конкурсна документација (51 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (45 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (42 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (40 downloads)
Позив за подношење понуда (39 downloads)
Одлука о додели уговора (39 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (41 downloads)