Јавне набавке

 
[download id="394"]
[download id="390"]

ЈНМВ 3/2020

[download id="336"]
[download id="326"]
[download id="298"]
[download id="301"]

ЈНМВ 2/2020

[download id="333"]
[download id="367"]
[download id="339"]
[download id="343"]
[download id="346"]
[download id="349"]
[download id="352"]
[download id="355"]
[download id="358"]
[download id="361"]
[download id="364"]
[download id="316"]
[download id="304"]
[download id="307"]

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.

[download id="258"]
[download id="261"]
[download id="275"]
[download id="291"]

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020

[download id="271"]
[download id="268"]
[download id="266"]
[download id="254"]
[download id="286"]
[download id="278"]
[download id="288"]
[download id="283"]

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19

[download id="99"]
[download id="102"]
[download id="114"]
[download id="117"]
[download id="120"]
[download id="123"]
[download id="126"]
[download id="138"]
[download id="141"]
[download id="144"]
[download id="147"]
[download id="150"]
[download id="153"]
[download id="156"]
[download id="159"]
[download id="162"]
[download id="165"]
[download id="168"]

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак

[download id="188"]
[download id="185"]
[download id="197"]
[download id="204"]
[download id="206"]
[download id="194"]

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19

[download id="108"]
[download id="111"]
[download id="173"]
[download id="177"]

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19

[download id="209"]
[download id="212"]
[download id="217"]
[download id="235"]