Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (30 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (30 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (62 downloads)
Одлука о додели уговора (68 downloads)
Конкурсна документација (73 downloads)
Позив за подношење понуда (63 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (58 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (52 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (42 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (55 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (55 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (55 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (51 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (54 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (61 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (50 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (51 downloads)
Појашњење (55 downloads)
Конкурсна документација (61 downloads)
Позив за подношење понуда (54 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (77 downloads)
Позив за подносење понуда (75 downloads)
Одлука о додели уговора (57 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (53 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (76 downloads)
01.Конкурсна документација (68 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (68 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (78 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (58 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (57 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (55 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (61 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (125 downloads)
Позив за подношење понуда (120 downloads)
Одлука о додели уговора (100 downloads)
Одлука о обустави (92 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (97 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (90 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (98 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (102 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (95 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (99 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (92 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (102 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (92 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (89 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (87 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (85 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (95 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (88 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (99 downloads)
Конкурсна документација (97 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (94 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (80 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (81 downloads)
Одлука о додели уговора (98 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (113 downloads)
Конкурсна документација (99 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (89 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (90 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (81 downloads)
Позив за подношење понуда (79 downloads)
Одлука о додели уговора (76 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (79 downloads)