Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (6 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (7 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (43 downloads)
Одлука о додели уговора (45 downloads)
Конкурсна документација (42 downloads)
Позив за подношење понуда (40 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (40 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (29 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (28 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (32 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (31 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (32 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (29 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (29 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (35 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (30 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (30 downloads)
Појашњење (32 downloads)
Конкурсна документација (39 downloads)
Позив за подношење понуда (37 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (35 downloads)
Позив за подносење понуда (35 downloads)
Одлука о додели уговора (34 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (32 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (37 downloads)
01.Конкурсна документација (34 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (35 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (38 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (36 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (34 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (35 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (38 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (82 downloads)
Позив за подношење понуда (78 downloads)
Одлука о додели уговора (58 downloads)
Одлука о обустави (56 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (58 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (51 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (54 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (64 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (54 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (61 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (51 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (60 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (54 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (51 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (49 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (47 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (56 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (49 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (55 downloads)
Конкурсна документација (55 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (53 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (49 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (46 downloads)
Одлука о додели уговора (59 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (74 downloads)
Конкурсна документација (59 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (52 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (48 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (45 downloads)
Позив за подношење понуда (44 downloads)
Одлука о додели уговора (44 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (45 downloads)