Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (19 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (17 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (51 downloads)
Одлука о додели уговора (54 downloads)
Конкурсна документација (60 downloads)
Позив за подношење понуда (52 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (48 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (42 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (36 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (47 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (47 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (46 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (43 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (45 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (49 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (40 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (43 downloads)
Појашњење (46 downloads)
Конкурсна документација (51 downloads)
Позив за подношење понуда (46 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (60 downloads)
Позив за подносење понуда (58 downloads)
Одлука о додели уговора (49 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (44 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (60 downloads)
01.Конкурсна документација (54 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (55 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (62 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (50 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (48 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (47 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (52 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (107 downloads)
Позив за подношење понуда (105 downloads)
Одлука о додели уговора (83 downloads)
Одлука о обустави (81 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (81 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (76 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (79 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (88 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (81 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (83 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (74 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (88 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (78 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (74 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (72 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (70 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (81 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (73 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (81 downloads)
Конкурсна документација (81 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (78 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (66 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (66 downloads)
Одлука о додели уговора (83 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (97 downloads)
Конкурсна документација (82 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (74 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (74 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (68 downloads)
Позив за подношење понуда (66 downloads)
Одлука о додели уговора (62 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (65 downloads)