Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (15 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (14 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (48 downloads)
Одлука о додели уговора (51 downloads)
Конкурсна документација (54 downloads)
Позив за подношење понуда (49 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (45 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (38 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (33 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (42 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (42 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (41 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (39 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (40 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (44 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (38 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (40 downloads)
Појашњење (42 downloads)
Конкурсна документација (48 downloads)
Позив за подношење понуда (44 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (46 downloads)
Позив за подносење понуда (47 downloads)
Одлука о додели уговора (44 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (40 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (50 downloads)
01.Конкурсна документација (46 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (43 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (51 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (46 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (44 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (44 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (49 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (95 downloads)
Позив за подношење понуда (91 downloads)
Одлука о додели уговора (70 downloads)
Одлука о обустави (69 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (70 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (62 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (68 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (77 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (69 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (72 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (63 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (73 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (65 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (61 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (60 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (59 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (67 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (62 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (69 downloads)
Конкурсна документација (69 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (64 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (56 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (57 downloads)
Одлука о додели уговора (71 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (86 downloads)
Конкурсна документација (70 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (63 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (61 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (56 downloads)
Позив за подношење понуда (54 downloads)
Одлука о додели уговора (52 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (53 downloads)