Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (213 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (218 downloads)

ЈНМВ 3/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (345 downloads)
Одлука о додели уговора (270 downloads)
Конкурсна документација (294 downloads)
Позив за подношење понуда (270 downloads)

ЈНМВ 2/2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (322 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (234 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (300 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (230 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (232 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (296 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (211 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (225 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (240 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (290 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (223 downloads)
Појашњење (295 downloads)
Конкурсна документација (226 downloads)
Позив за подношење понуда (291 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.

01. Kонкурсна документација (341 downloads)
Позив за подносење понуда (430 downloads)
Одлука о додели уговора (221 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (221 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020

Позив за подношење понуда (375 downloads)
01.Конкурсна документација (410 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (353 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (364 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (229 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (217 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (232 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (300 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19

Конкурсна документација (305 downloads)
Позив за подношење понуда (464 downloads)
Одлука о додели уговора (393 downloads)
Одлука о обустави (399 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (478 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (384 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (404 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (418 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (467 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (483 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (372 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (406 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (477 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (473 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (387 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (369 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (408 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (461 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак

Позив за подношење понуде (235 downloads)
Конкурсна документација (227 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (393 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (447 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (371 downloads)
Одлука о додели уговора (392 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19

Позив за подношење понуда (511 downloads)
Конкурсна документација (239 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (446 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (383 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19

Конкурсна документација - санитет (430 downloads)
Позив за подношење понуда (442 downloads)
Одлука о додели уговора (429 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (443 downloads)