Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (94 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (95 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (158 downloads)
Одлука о додели уговора (125 downloads)
Конкурсна документација (139 downloads)
Позив за подношење понуда (124 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (148 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (106 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (140 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (105 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (107 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (139 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (97 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (102 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (111 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (136 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (101 downloads)
Појашњење (138 downloads)
Конкурсна документација (105 downloads)
Позив за подношење понуда (136 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (154 downloads)
Позив за подносење понуда (199 downloads)
Одлука о додели уговора (105 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (101 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (164 downloads)
01.Конкурсна документација (188 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (160 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (162 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (105 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (99 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (104 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (142 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (226 downloads)
Позив за подношење понуда (211 downloads)
Одлука о додели уговора (184 downloads)
Одлука о обустави (184 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (220 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (171 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (183 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (190 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (211 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (221 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (168 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (185 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (219 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (217 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (175 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (166 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (182 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (212 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (180 downloads)
Конкурсна документација (179 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (181 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (204 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (167 downloads)
Одлука о додели уговора (185 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (232 downloads)
Конкурсна документација (178 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (202 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (176 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (202 downloads)
Позив за подношење понуда (204 downloads)
Одлука о додели уговора (198 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (201 downloads)