Јавне набавке

 
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ ДОМА ЗДРАВЉА ЛАПОВО (12 downloads)
План јавних набавки за 2021. годину (11 downloads)

ЈНМВ 3/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOM УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3/20 (45 downloads)
Одлука о додели уговора (47 downloads)
Конкурсна документација (48 downloads)
Позив за подношење понуда (44 downloads)

ЈНМВ 2/2020


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 1 (42 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 2 (34 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 3 (30 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 4 (38 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 5 (38 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 6 (38 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 7 (35 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 8 (35 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 9 (41 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 10 (34 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2/20 ПАРТИЈА 11 (35 downloads)
Појашњење (38 downloads)
Конкурсна документација (44 downloads)
Позив за подношење понуда (40 downloads)

ЈНМВ 1/2020-поновљени поступак- Партија 3 - РЕАГЕНСИ ЗА KРВНИ БРОЈАЧ.


01. Kонкурсна документација (40 downloads)
Позив за подносење понуда (41 downloads)
Одлука о додели уговора (40 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1/20 ПАРТИЈA 3 (36 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 1/2020


Позив за подношење понуда (43 downloads)
01.Конкурсна документација (39 downloads)
ОДЛУKА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (36 downloads)
Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности 01 2020 за партију 3 (44 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 1 (42 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 2 (40 downloads)
Обавештење о обустави поступка ПАРТИЈА 3 (40 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА 4 (45 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19


Конкурсна документација (88 downloads)
Позив за подношење понуда (84 downloads)
Одлука о додели уговора (64 downloads)
Одлука о обустави (62 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 8 (63 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 12 (55 downloads)
Обавештење о обустави поступка-ПАРТИЈА 15 (61 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 1 (70 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија2 (62 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 3 (66 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 4 (56 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 5 (66 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 6 (59 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 7 (56 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 9 (54 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 10 (52 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 13 (62 downloads)
Обавештење о закљученим уговорима партија 14 (55 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 2/19 - поновљени поступак


Позив за подношење понуде (63 downloads)
Конкурсна документација (63 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 8. (59 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 15. (50 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-PARTIJA 12. (49 downloads)
Одлука о додели уговора (65 downloads)

Јавна набавка мале вредности бр. 3/19


Позив за подношење понуда (79 downloads)
Конкурсна документација (63 downloads)
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке (58 downloads)
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке (54 downloads)

ЈНМВ Набавка санитетског возила бр. 4/19


Конкурсна документација - санитет (49 downloads)
Позив за подношење понуда (47 downloads)
Одлука о додели уговора (46 downloads)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (47 downloads)