НЕМЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

Директор

Др Марија Мујковић Спец опште медицине

 

Помоћник директора (за немедицинска питања)

Радојка Мркоња – Дипл. екон.

 

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

-Начелник службе за правне и економско-финансијске, техничке и друге послове-
 Бојана Станковић – Дипл. екон.

Правно кадровски аналитичар

Татјана Стојановић – Дипл. прав.

 

Благајник

Славиша Петровић – Екон.

 

Администратор информационих система и технологија

Лазар Мирковић – Струк. инж. електр. и рачунар. 

 

ВОЗАЧИ ДОМА ЗДРАВЉА

Горан Вучковић      Возач у санитетском превозу – шеф возача
Бобан Јовановић    Возач у санитетском превозу
Иван Тошиновић   Возач у санитетском превозу
Марко Банковић    Возач у санитетском превозу
Зоран Станковић   Возач у санитетском превозу

 

ОДРЖАВАЊЕ

Ана Рајковић                            Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
Снежана Шишковић              Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
Сузана Прокић                         Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
Кристина Глигоријевић        Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
Ивана Прешић                        Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге