НЕМЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

Директор

Спец др Марија Мујковић

 

Помоћник директора (за немедицинска питања)

Радојка Мркоња

 

Руководилац финансијско-рачуноводствених послова

-начелник службе за правне и економско-финансијске, техничке и друге послове-
Бојана Станковић

 

Правно кадровски аналитичар

Татјана Стојановић

 

Благајник

Славиша Петровић

 

Администратор информационих система и технологија

Лазар Мирковић

 

ВОЗАЧИ ДОМА ЗДРАВЉА

Горан Вучковић      Возач у санитетском превозу – шеф возача
Бобан Јовановић    Возач у санитетском превозу
Иван Тошиновић   Возач у санитетском превозу
Марко Банковић    Возач у санитетском превозу

 

ОДРЖАВАЊЕ

Ана Рајковић                           Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
Снежана Шишковић             Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
Сузана Прокић                        Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
Кристина Глигоријевић       Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге