МЕДИЦИНСКО ОСОБЉЕ

Служба опште медицине

ЛЕКАРИ

Др медицине Весна Рашковић                       Специјалиста изабрани лекар за одрасле – начелник службе
Др медицине Невенка Вујаклија                    Специјалиста изабрани лекар за одрасле
Др медицине Сузана Жугић                            Специјалиста изабрани лекар за одрасле
Др медицине Ана Раденковић                        Специјалиста изабрани лекар за одрасле
Др медицине Дејан Стевановић                     Специјалиста у кућном лечењу
Др медицине Мирела Ћибић Златковић     Доктор медицине у кућном лечењу
Др медицине Маријана Маринковић            Доктор медицине у кућном лечењу
Др медицине Радосав Павловић                    Доктор медицине изабрани лекар (на специјализацији)
Др медицине Марина Павловић                    Доктор медицине изабрани лекар (на специјализацији)
Др медицине Анђела Солунац Секулић      Доктор медицине изабрани лекар
Др медицине Бојана  Којић                              Доктор медицине изабрани лекар
Др Јелена Ранковић                                           Доктор медицине изабрани лекар
Др Снежана  Трифуновић                                Доктор медицине изабрани лекар

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРИ

 

Сандра Петровић Златковић           Главна сестра
Дмитрић Петар                                    Санитарно еколошки инжењер
Снежана Рајић                                     Медицинска сестра/ техничар у амбуланти (у тиму са изабраним лекаром)
Радица Спасојевић                             Медицинска сестра/ техничар у амбуланти (у тиму са изабраним лекаром)
Ивана Јоцић                                         Медицинска сестра/ техничар у амбуланти (у тиму са изабраним лекаром)
Славица Здравковић                         Медицинска сестра/ техничар у амбуланти (у тиму са изабраним лекаром)
Тања Арсенијевић                              Медицинска сестра/ техничар у амбуланти (у тиму са изабраним лекаром)
Весна Д. Шишковић                           Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Драгана Крстић                                   Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Слободанка Јанковић                        Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Гордана Јовичић                                 Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Наташа Томановић                            Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Данијела Ђорђевић                           Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Јована Павловић                                Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Сабрина Павловић                             Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Ивана Стојановић                              Медицинска сестра/ техничар у амбуланти

 

 

Служба педијатрије

ЛЕКАРИ

Др Драгана Голубовић Прешић          Специјалиста изабрани лекар за децу – начелник службе

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРИ

Љубинка Цветковић                              Медицинска сестра/ техничар у амбуланти
Гордана Лукић                                        Медицинска сестра/ техничар у амбуланти

 

Служба за поливалентну патронажу

Снежана Солунац                    Виша медицинска сестра/ техничар – надзорна сестра

 

Служба гинекологије и акушерства

ЛЕКАРИ

Др Ивица Магдић                  Специјалиста гинекологије и акушерства

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРИ

Снежана Прокић                    Гинеколошко – акушерска сестра

 

Служба радиолошке дијагностике

ЛЕКАРИ

Др Мирослав Маринковић               Специјалиста радиологије

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ ТЕХНИЧАРИ

Слађан Станисављевић                    Струк. медицински радиолог

 

Служба лабораторијске дијагностике

Борка Јовановић                       Магистар фармације – медицински биохемичар
Саша Јовановић                        Магистар фармације – медицински биохемичар – шеф одсека
Верица Филиповић                 Лабораторијски техничар
Весна Филиповић                    Лабораторијски техничар
Слађана Александровић        Лабораторијски техничар
Марија Стевановић                  Лабораторијски техничар
Бојана Петковић                       Лабораторијски техничар
Вељко Рајић                               Лабораторијски техничар

 

Служба стоматологије

Др Виолета Лазаревић             Доктор стоматологије
Др Стефан Лазаревић               Доктор стоматологије
Весна Шишковић                       Стоматолошка сестра/ техничар у амбуланти
Светлана Шикоња                     Стоматолошка сестра/ техничар у амбуланти